Kraków walczy z nadużyciami biletów

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Bilet przez aplikację. Kraków wprowadza zmiany, by walczyć z nadużyciami

Źródło: transport-publiczny.pl