Polscy sportowcy niesłyszący

W latach 2020-2023 Wydział Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
wraz z Partnerami:
·      Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących,
·      Akademickim Związkiem Sportowym,
·      Polskim Związkiem Głuchych,
·      Europejską Organizacją Sportu Głuchych,
·      Telewizją Glusi.TV.
realizował grant „Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację akademicką i sport akademicki” ukierunkowany na potrzeby sportowe i edukacyjne sportowców niesłyszących.

Projekt został dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Celem Projektu było zainteresowanie sportowców studiowaniem, uczestniczeniem w sporcie akademickim organizowanym przez AZS, tak aby sportowcy niesłyszący mogli brać udział w zawodach wspólnie ze słyszącymi studentami, a w przyszłości mogli zostać trenerami w klubach dla sportowców niesłyszących.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz raportem z projektu pn. „Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację akademicką i sport akademicki”
Dla osób niesłyszących przygotowaliśmy Raport w Polskim Języku Migowym.
https://youtu.be/gxskqjG6hoc

https://sportnieslyszacych.ukw.edu.pl/jednostka/wlaczenie-srodowiska-sportowcow-nieslyszacych/o-projekcie
https://sportnieslyszacych.ukw.edu.pl/jednostka/wlaczenie-srodowiska-sportowcow-nieslyszacych/raport-koncowy

Kierownik Projektu
dr Adam Szulc
wraz ze Współpracownikami