iPhone po 10 miesiącach w rzece dalej działa

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• iPhone znaleziony po 10 miesiącach w rzece działa i ma się dobrze

Źródło: interia.pl