Technologia pomaga w parkowaniu

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Koniec z brakiem miejsc parkingowych? Bosch wprowadził już inteligentny parking

Źródło: businessinsider.com.pl