Winiety do Czech – nie będzie naklejek

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Wyjazdy na ferie zimowe jednak możliwe. Są sposoby na obejście prawa

Źródło: moto.pl