Dzieci nie lubią swojego uśmiechu przez smartfony?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Badania: Prawie 1/5 dzieci twierdzi, że nie lubi swojego uśmiechu

Źródło: rmf24.pl