Gdzie dzieciom żyje się najlepiej?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• W jakich krajach dzieciom żyje się najlepiej? Polska na szarym końcu, jeden wskaźnik przeraża

Źródło: businessinsider.com.pl