Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z krytyką?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z opiniami innych na swój temat?

Źródło: onet.pl