Niski wzrost dziecka – czy to niebezpieczne?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Czy niski wzrost dziecka to powód do niepokoju?

Źródło: radiozet.pl