1:07
2:27
2:29
2:29
2:17
1:15
2:55
13:12
8:15
9:14
17:25

Co słyszą głusi?

8:49

Implanty czy język migowy?

2:10