Zmiany w ustawie o języku migowym czekają w Sejmie

• Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Źródło: senat.gov.pl