Pomyłka na taśmie produkcyjnej, śmierć pracownika

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Makabra na taśmie fabrycznej. Robot pomylił człowieka ze skrzynką warzyw

Źródło: rmf24.pl

Tagi: