Protesty nauczycieli w Portugalii – żądają podwyżki płac

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Protest kilkudziesięciu tysięcy pracowników szkół w centrum Lizbony

Źródło: gazetaprawna.pl