Samochody elektryczne nie lubią zimy

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Jutro wsiadam w elektryczny samochód, a jest -10 stopni.

Źródło: spidersweb.pl