Ogólnopolskie Centrum Komunikacji Polskiego Języka Migowego – będzie?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Ogólnopolskie Centrum Komunikacji Polskiego Języka Migowego

Źródło: niepelnosprawni.pl

Tagi: