Sankcje dla Rosji stały się faktem

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Koniec okresu przejściowego. Sankcje dla Rosji stały się faktem

Źródło: radiozet.pl