Nie będzie powiązania renty socjalnej z pracą?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Rząd zmierza do zerwania powiązań renty socjalnej z wynagrodzeniem za pracę

Źródło: prawo.pl

Tagi: