Samochody spalinowe zakazane od 2035 roku?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Źródło: www.auto-swiat.pl