Czemu filary nie ratują rosyjskich śmigłowców?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Oszukać przeznaczenie i rakiety. Co to są flary i czemu często nie ratują rosyjskich śmigłowców?

Źródło: benchmark.pl

Tagi: