Czy kleszcze atakują kobiety?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Czy kleszcze częściej atakują kobiety?

Źródło: rmf24.pl

Tagi: