Aktywizacja zawodowa chorych na autyzm

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Praca, która chroni przed kryzysem. Aktywizacja zawodowa osób w spektrum autyzmu

Źródło: interia.pl

Tagi: