Kradzieże katalizatorów – jak chronić?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Kradzieże katalizatorów. Złodzieje są na wygranej pozycji, ale są sposoby na obronę

Źródło: moto.pl