Telewizory Samsung dla osób niesłyszących

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Telewizory Samsung z ułatwieniami dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Źródło: samsung.com