Ranny w wypadku – nie chcesz pomóc?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Jakie zachowanie wobec rannego w wypadku, może skutkować odpowiedzialnością karną?

Źródło: zdamyto.com