Włączasz silnik i hamulec do przodu – dlaczego?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• O czym świadczy skok pedału hamulca do dołu, gdy po jego wciśnięciu uruchomisz silnik pojazdu?

Źródło: zdamyto.com