Czynić – co to znaczy?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Czynić – co to znaczy?

Źródło: wiktionary.org

Tagi: