Paszport covidowy – co to znaczy?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Paszport covidowy. Umożliwić ma podróże, wyjście do kina czy na stadion

Źródło: money.pl

Tagi: