Prawo jazdy kąt. B – zmiany

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Prawo jazdy kategorii B – będą zmiany

Źródło: tvp.info