Tłumacz PJM będzie w każdym urzędzie?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Czy instytucje publiczne będą zobowiązane do zapewnienia tłumacza PJM?

Źródło: niepelnosprawni.pl

Tagi: