Zakłócenia sieci komórkowych – dlaczego?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Zakłócają sieci komórkowe prowadząc do zaniku zasięgu. UKE ostrzega

Źródło: tvp.info