Nauczycielka przyklejała dzieci do krzeseł?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Przedszkolanka przyklejała dzieci do krzesła

Źródło: tvp.info