Samochody elektryczne – historia

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Samochody elektryczne pojawiły się już w XIX wieku.

Źródło: focusnauka.pl