Służby miejskie zapomniały o zmarłym 2 miesiące

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Zmarły przeleżał w łóżku dwa miesiące. Służby komunalne o nim zapomniały

Źródło: rmf24.pl