Mandat za zbyt głośne dzwony kościelne

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Poznań. Kościół dostał mandat za zbyt głośne dzwony

Źródło: polsastnews.pl