Banany – uważaj!

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Ciemna strona banana

Źródło: wp.pl