Nieleczone zęby przyczyną zawału?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Uwaga na ten objaw. Pojawia się, gdy zbliża się zawał

Źródło: o2.pl