Przyłbice nie są bezpieczne?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• COVID-19. Widać to jak na dłoni. Oto wyniku eksperymentu z przyłbicą

Źródło: o2.pl