Mamy coraz więcej zaburzeń psychicznych

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Zaburzenia psychiczne coraz częstsze. Polacy kupują miliony opakowań antydepresantów

Źródło: rmf24.pl