Czy grozi nam epidemia odry?

• Czy grozi nam epidemia Odry? Ognisko choroby pod Warszawą

Źródło: wp.pl