Program Dostępność Plus rozpoczęty

• Inauguracja Programu Dostępność Plus 2018-2025

[poll id=”9618″]

[poll id=”9619″]

[poll id=”9620″]

Źródło: miir.gov.pl