W Łodzi dofinansowują wymianę pieca

• .ROK 2018 JEST KOLEJNYM, W KTÓRYM ŁÓDŹ KONTYNUUJE AKCJĘ WYMIANY PIECÓW, PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPLNEJ I GAZOWEJ ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI.

[poll id=”9555″]

[poll id=”9556″]

[poll id=”9557″]

Źródło: uml.lodz.pl