Dopłaty do pensji do końca marca będą liczone według niższej podstawy