Państwowy dług już przekroczył bilion złotych

• Państwowy dług publiczny przekroczył już bilion złotych

Źródło: rmf24.pl