Zwolnienie z lekcji religii prawem dziecka i rodziców

• Wyrok Trybunału Praw Człowieka: zwolnienie z lekcji religii musi być możliwe

Źródło: wp.pl