Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia art. 55 Kodeksu Pracy?

[poll id=”6470″]

[poll id=”6472″]

[poll id=”6474″]

Źródło: solidarnosc.org.pl