Bez urzędowej opinii nie będzie świadczenia pielęgnacyjnego