Wywiad z Sławomirem Klankiem po organizacji wizyt studyjnych w spółdzielniach socjalnych