Wywiad z Mariuszem Michalczykiem po organizacji wizyt studyjnych w spółdzielniach socjalnych