„Rybka” – Spółdzielnia Socjalna w Katowicach wspiera osoby niepełnosprawne na rynku pracy.