Działalność gospodarcza, co do zasady jest swobodna, ale?